Zavod Zdrava celota ob Svetovnem dnevu človekovih pravic, 10. decembra 2020

Danes s slavnostnim podpisom Listine raznolikosti Slovenije tudi na simbolni ravni sporočamo naprej, kar je zapisano že v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah. In sicer; vsi ljudje imamo enake pravice in svoboščine me glede na raso, narodnost, veroizpoved, spol ali kakšno drugo osebno okoliščino. Vsak ima pravico živeti v miru in blagostanju! K temu moramo stremeti kot posameznik in družba kot celota!

 

Več na: https://www.raznolikost.eu/

 

Ogled slovesnosti: https://www.youtube.com/watch?v=rzE4xUh0saY&feature=youtu.be