Projekti

Projekt ZN – anje 365

 

V projektu ZN – anje 365 izpostavljamo globalne mejnike, ki so jih razglasili Združeni narodi in se nanašajo na področje zdravja v najširšem pomenu.

 

Z cikličnimi objavami na naši spletni in FB strani želimo širšo javnost osveščati o globalno pomembnih družbenih vprašanjih.

Zdravje še naprej ostaja najbolj pogosto izpostavljena vrednota.

 

Vabljeni k spremljanju naših vsebin!

Spoštovani slušatelji,


v letu 2022, letu, smo v začetku leta pričeli s projektom SKUPAJ ZMOREMO. Medtem, ko se srečujemo z globalno krizo celotnega sistema, ko je pod vprašanjem naše vrednotenje življenja in zdravja, se v Zavodu Zdrava Celota zavedamo, da je bolj kot kadarkoli prej pomembno, da poskrbimo za svojo mentalno higieno, za svoj notranji svet, da ohranimo svojo notranjo držo in mirnost.


V okviru projekta SKUPAJ ZMOREMO, ki ga izvajamo v Zavodu Zdrava Celota pod okriljem letošnjega slogana UČITE SE OD NAJBOLJŠIH, vam ponujamo sklop izobraževalnic, preko katerih se bomo srečevali enkrat mesečno, kot smo to počeli tudi doslej. Mesečno boste prejeli vabilo k udeležbi na predavanje z izbrano temo in se nam pridružili preko linka, ki vam ga bomo predhodno posredovali. Planiranih je 11 srečanj, do sedaj smo jih uspešno izvedli že 6.


Polna cena vsakega predavanja je 30 EUR, subvencionirana cena pa 15 EUR.

Vljudno vabljeni.

Predstavitev nosilca projekta OTROCI ZA OTROKE!

 
 

Zavod Zdrava Celota je zasebni zavod – nevladna organizacija, ustanovljena z namenom nudenja pomoči vsem, ki se znajdejo v takšni ali drugačni osebni stiki – bodisi zaradi težav v komunikaciji, bodisi zaradi nenehno ponavljajočih se bolečih dogajanj, težkih izkušenj, fizičnega ali psihičnega nasilja, nerazumevanja sebe, drugih,…

Predstavitev vsebine projekta OTROKI ZA OTROKE!

 

V času pandemije zaradi COVID 19 je še toliko bolj stopil v ospredje pomen IGRE. Igra je bistvenega pomena v vseh fazah otrokovega razvoja. Učenje skozi igro prinaša pozitivne rezultate na različnih področjih. V igro otroci vključujejo znane in neznane predmete. Pri otroku se najprej razvije »funkcijska igra« ki je vezana na igralno dejavnost s predmeti in igračami.

V preteklosti so otroci iz socialno šibkejših razmer bili odvisni od tistega, kar so si za igranje naredili sami ali so za ta namen naredili odrasli. Tudi danes.

S projektom OTROCI ZA OTROKE! želimo:

 • spodbuditi resocializacijo in stike z vrstniki, ki pomembno vplivajo na čustven razvoj otrok,
 • spodbuditi razvoj osebnosti, empatije, krepitev koncentracijo…
 • preprečiti čustveno otopelost otrok in s tem tudi poslabšanje njihovega duševnega zdravja,
 • preprečiti stigmatizacijo in medvrstniško nasilje.

V ta namen smo se povezali z PIKA.DNEVNIM CENTROM ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE MARIBOR, ki je namenjen otrokom in mladostnikom:

 • s težavami v odraščanju
 • s težavami v psihosocialnem odzivanju (čustvene stiske, vedenjske težave…)
 • ki imajo težave in so neuspešni v šolskem okolju iz socialno šibkih družin
 • iz socialno ranljivejših skupin prebivalstva
 • otrokom uporabnic nameščenih v materinskih domovih, varnih hišah, kriznih centrih, in drugih programih ter otrokom/mladostnikom v rejniških družinah idr.
 • družinskim članom otrok/mladostnikov vključenih v program (krepitev socialne mreže in medosebnih odnosov)

V prvi fazi projekta OTROCI ZA OTROKE!, t. j zbiralni akciji plišastih igrač, ki je potekala v sodelovanju z uporabniki storitev Zavoda Zdrava Celota, nam je uspelo zbrati več kot 100 kosov plišastih igrač. Zbiralna akcija je potekala v obdobju druge faze zaprtja države in ob upoštevanju vseh ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID 19.  Namen projekta  »Otroci za otroke v času Covid-a« je bil zbrati plišaste igrače s sporočilom, da otrokom, ki imajo v odraščanju različne težave, polepšamo težke dnevi in jim pokažemo, da mislimo na njih, da nam ni vseeno.

Zbrane igrače so namenjene najmlajšim uporabnikom PIKA CENTRA, didaktični pripomočki v njihovih prostorih za kvalitetno preživljanje prostega časa – socialne igre, druženje, kreativne, glasbene, športne idr. delavnice.

V drugi fazi projekta OTROCI ZA OTROKE!, želimo zbiralno akcijo (pre)usmeriti na otroške knjige in s tem razvijati pozitiven odnos otrok do knjig in branja. Številne raziskave potrjujejo, da otroci ob branju razvijajo osebnost, empatijo, širijo domišljijo, krepijo koncentracijo, spoznavajo različne vidike življenja, iz  vidika slavistike in leposlovja, pa se seznanjajo s pisano besedo, z bogastvom jezika ter širijo besedišče. Vendar niso vse otroške knjige dovolj kakovostne za spodbujanje in implementacijo družinskega branja v vsakdanjih otrok in staršev.

Pri zbiralni akciji kakovostnih otroških knjig, v katero vabimo vse zainteresirane založnike, knjigarne, knjižnice in posameznike, bomo upoštevali sledeče lastnosti knjige:

 • platnica mora zadeti bistvo sporočila otroške knjige
 • v knjigi so zaželene ilustracije, ki so same po sebi že zgodba in bralca pritegnejo
 • knjiga naj ima zanimivo zgodbo s problemom, zapletom, presenečenjem in rešitvijo
 • ustrezno razmerje med besedilom, ilustracijami in številom strani
 • pomembno je sporočilo knjige, ki (mora) bralcu prinesti neko dodano vrednost
 • knjiga mora imeti ustrezno velikost in format
 • knjiga kot didaktično sredstvo povezovanja otrok in staršev
 • upoštevanje referenc, ki jih s seboj prinaša knjiga.

Pomembno je, da so zlasti rabljene podarjene knjige čiste in dobro ohranjene, take, kakršne bi želeli dobiti tudi sami v dar.

Že vnaprej iskrena hvala vsem, ki boste kakorkoli sodelovali v drugi fazi projekta OTROCI ZA OTROKE! in s tem otrokom pomagali do kakovostnega branja.

Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na Zavod Zdrava celota oziroma kontaktno osebo: urska.pevec@zavodzdrava celota.si ali pokličete na telefonsko številko 041 363 136.