Zavod Zdrava celota ob Mednarodnem dnevu bratstva (International Day of Human Fraternity).

Generalna skupščina ZN je 4. februar razglasila za Mednarodni dan bratstva, dne 21. decembra 2020 z namenom promocije medkulturnega dialoga, spoštovanja različnosti in medsebojnega razumevanja. Letošnji slogan se glasi “Pot v prihodnost” ob upoštevanju različnosti religij, kultur in prepričanj.

V naših delavnicah in svetovanjih promoviramo prav te vrednote, ki sicer pripomorejo k uravnoteženemu sobivanju in boljšem razumevanju medčloveških odnosov in osebne sreče.