Zavod Zdrava celota obvešča – Priročnika za psihosocialno podporo NAZAJ V ŠOLO PO COVID-19 ter IZGUBA IN ŽALOVANJE V ČASU COVID-19 tudi v slovenskem jeziku

Pod okriljem Referenčnega centra Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) za psihosocialno podporo sta nastala dva priročnika, v pomoč šolnikom in ostalim relevantnim deležnikom pri delu z otroci.


Pandemija COVID 19 je vplivala na vsakdanje življenje otrok po vsem svetu, ki so bili ali so še vedno  soočeni z izzivi in izkušnjami, s katerimi se še nikoli niso srečali. Zato potrebujejo stabilno in strokovno podporo.


Gradivo v priročniku NAZAJ V ŠOLO PO COVID 19 se lahko uporablja v šolah, ki se ponovno odpirajo in spet sprejemajo otroke. Najdete ga na tej povezavi RKS: https://www.rks.si/f/docs/Novice/Nazaj-v-solo-po-covid-19.pdf


Gradivo v priročniku IZGUBA IN ŽALOVANJE V ČASU COVID-19 je namenjeno blaženju posledic epidemije na področju duševnega zdravja. Najdete ga na tej povezavi: https://www.rks.si/f/docs/Novice/IFRC_Izguba-in-zalovanje-med-pandemijo-covida-19-02.02.2021.pdf


Spomnimo tudi, da v Zavodu Zdrava celota nudimo posameznikom ali skupinam celostno podporo v okviru naših svetovanj in delavnic.