VABILO na strokovni posvet »Zapeljevanje v branje ali kako branje živi na spletu« in pričetek Nacionalnega meseca skupnega branja 2021

Ob Mednarodnem dnevu pismenosti, 8. septembra 2021, vabi Bralno društvo Slovenije vse zainteresirane k udeležbi na strokovni posvet z naslovom »Zapeljevanje v branje ali kako branje živi na spletu«.  Posvet bo potekal v organizaciji Bralnega društva Slovenije ter partnerjev in soorganizatorjev: Cankarjev dom, Portal Dobre knjige in RTV Slovenija. Na posvetu se bo tudi uradno začel Nacionalni mesec skupnega branja 2021, ki bo potekal od 8. septembra – 10. oktobra 2021. Gre za aktivno podpiranje prizadevanj za boljšo pismenost ter dvig zavesti o pomembnosti izobraževanja in pismenosti v zgodnjem otroštvu.Svojo udeležbo na posvetu, ki bo potekal v Cankarjevem domu, 8. septembra 2021 ob 8.15 do 17. Ure lahko opravite preko te povezave: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXyA7Nwo5p21gk_tG5mo4zdFMomZzVFNbcXrZnDEJXRvNegw/viewform  V okviru Nacionalnega meseca skupnega branja 2021 lahko vsi zainteresirani sodelujete z kakšnim dogodkom, projektom ali programom, tudi aktualnimi virtualnimi vsebinami: branja v vseh oblikah, dogodkov, organiziranih v spletnih učilnicah, pogovori/druženja po spletu, virtualni knjižni sejmi, prodajne akcije v spletnih knjigarnah …Pismenost je danes nujna za posameznikov osebnostni in družbeni obstoj. Kljub temu SURS od leta 1991 ne zbira podatkov o pismenosti Slovenk in Slovencev. Nič kaj spodbudni rezultati raziskave »Spretnosti odraslih PIAAC 2016« so pokazali, da so odrasli Slovenci pod povprečjem držav OECD v besedilnih in matematičnih spretnostih ter pri reševanju nalog v zahtevnih tehnoloških oziroma digitalnih okoljih. Bolj spodbudni pa so rezultati »Mednarodne raziskave bralne pismenosti PIRLS 2016«, ki kažejo, da so dosežki slovenskih četrtošolcev in četrtošolk na  področju bralne pismenosti mladih nad mednarodnim povprečjem.Svoj dogodek z napovedjo in kratko predstavitvijo svoje dejavnosti, projekta ali programa lahko prijavite na tej povezavi: https://nmsb.pismen.si/dogodki/prijavi/ in tudi na ta način pripomorete k večanju stopnje pismenosti!