UNICEF je objavil poročilo »Fed to fail? The crisis of children’s diets in early life«

Poročilo o prehranskih navadah otrok izpostavlja, da le polovica otrok v starostni skupini  med 6 in 23 mesecev prejema vsaj najmanjšo priporočeno količino dnevnih obrokov, samo tretjina pa jih zaužije vsaj najmanjše priporočeno število skupin živil, ki jih potrebujejo za uspešno rast.


Poročilo temelji na analizi 91 držav. Slaba prehrana v prvih dveh letih življenja otroka lahko nepopravljivo škodljivo vpliva na telesa in možgane majhnih otrok, in s tem  tudi na njihovo šolanje, možnosti zaposlitve in prihodnost.


Poročilo poziva vlade, donatorje, organizacije civilne družbe in razvojne akterje, naj si za zagotavljanje hranilne, varne in cenovno ugodne prehrane prizadevajo za sodelovanje in tako poskrbijo za preobrazbo prehrambenih in zdravstvenih sistemov ter sistemov socialne zaščite z nekaj glavnimi ključnimi ukrepi, o katerih lahko preberete več na tej povezavi: https://www.unicef.si/novice/14388/prehrambene-navade-malckov-se-v-zadnjem-desetletju-niso-izboljsale-zaradi-pandemije-pa-%C2%BBbi-se-lahko-celo-bistveno-poslabsale%C2%AB