Objavljeno je poročilo Evropske komisije o razumevanju in obvladovanju vpliva krize COVID-19 na sektor predšolske vzgoje in varstva otrok

Poročilo izpostavlja, da je bilo področje predšolske vzgoje in varstva v času pandemije COVID 19 pretežno omejeno na funkcijo varstva otrok kot podpore staršem, manj pa je bila izražena funkcija izobraževanja in vključevanja, kot so zgodnje učenje jezika in socialne veščine. Sodelovanje v visokokakovostnem izobraževanju in varstvu v zgodnjem otroštvu (ECEC) je bistveno za osebni razvoj, družbeno vključevanje, uspešno vseživljenjsko učenje in kasnejšo zaposljivost vseh otrok.


Tukaj je dostopna povezava do dokumenta v angleškem jeziku: https://op.europa.eu/sl/publication-detail/-/publication/c14645b2-24f8-11ec-bd8e-01aa75ed71a1