Možnost brezplačne udeležbe na webinarju na temo ZDRAVJE STAREJŠIH ZAPOSLENIH, PRIMERNA KOMUNIKACIJA IN PREPREČEVANJE MOBINGA

V okviru projekta POLET, nosilci projekta vabijo k brezplačni udeležbi webinarja na temo ZDRAVJE STAREJŠIH ZAPOSLENIH, PRIMERNA KOMUNIKACIJA IN PREPREČEVANJE MOBINGA. Potekal bo preko spletne aplikacije ZOOM, 3. decembra 2021 med 9. in 12 uro.

Delovno okolje in medsebojni odnosi na delovnem mestu pa tudi vplivajo na zdravje zaposlenih. Zaradi številnih izzivov na področju aktivnega in zdravega staranja je v podjetjih vse bolj v ospredju potreba po sistematičnih, celovitih in dolgoročnih ukrepih, ki ohranjajo in izboljšujejo zdravje in varnost vseh zaposlenih (tudi starajoče se delovne sile) ter ukrepih za prilagajanje dela spremembam, povezanih s starostjo zaposlenih.


Več o projektu POLET si lahko preberete na tej povezavi: https://projekt-polet.si/o-projektu/


Prijavo lahko opravite preko te povezave: https://www.svetovanje.si/svetovanje/izobrazevanje/a0N6700001ZrdH4EAJ


Zavod Zdrava celota si kot podpisnik Listine raznolikosti Slovenija prizadeva za uveljavitev načel raznolikosti in izvaja politiko ničelne tolerance do diskriminacije!