Zavod Zdrava celota ob Mednarodnem dnevu prostovoljstva, 5. december 2021

Generalna skupščina ZN je že leta 1985 razglasila 5. december za Mednarodni dan prostovoljstva z namenom osveščanja deležnikov in javnosti o pomenu prostovoljstva. Po podatkih ZN je okoli 70% prostovoljskega angažiranja rezultat posameznikov, ki niso povezani v kateri od oblik delovanja. Prostovoljstvo ima v Sloveniji dolgo tradicijo in prispeva k povezovanju organizacij in ljudi v lokalnih skupnostih ter omogoča ljudem, da skozi prostovoljsko delo pridobijo neprecenljive izkušnje.

 

Po podatkih »Skupnega poročila o prostovoljstvu za leto 2019, opravijo slovenski prostovoljci, ki delujejo v okviru prostovoljskih organizacij in javnih zavodov, več kot 11,5 milijonov ur prostovoljskega dela. Ocenjena vrednost prispevka prostovoljskega dela k družbeni blaginji znaša več kot 115 milijonov evrov.Nosilec Slovenske mreže prostovoljskih organizacij je Slovenska filantropija. Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist. Področje organiziranega prostovoljstva v Sloveniji ureja Zakon o prostovoljstvu (ZProst).


Slogan letošnjega dne je – Volunteer now for our common future.


Več o prostovoljstvu si lahko preberete na tej povezavi: https://www.prostovoljstvo.org/o-prostovoljstvu