Objavljeno je Poročilo o stanju na področju prepovedanih drog v RS za leto 2020

Nacionalno poročilo o stanju na področju prepovedanih drog v RS za leto 2020 je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v sodelovanju s strokovnjaki različnih strok in resorjev (npr. DrogArt, Žarek upanja, Ministrstvo za zdravje, NewPrevent, Slovenska policija, NIJZ, itd).


Zasvojenost z drogami je vedenje, za katerega je značilna posameznikova izguba nadzora nad uživanjem drog. Sodobni dosežki v nevrobiologiji nam pomagajo bolje razumeti ta proces. Način, na katerega zasvojenost razume družba, je pomemben za odločanje o tem, kateri odzivi so primerni.


Poročilo je dostopno v angleškem jeziku na tej povezavi: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/nacionalno_porocilo_2021_ang.pdf