Pozdravjeni tudi v letu 2022 vsi, ki spremljate ali ste udeleženi v naših aktivnostih in programih.

V Zavodu Zdrava Celota smo se odločili, da z novim koledarskim letom začnemo z novo tradicijo. 
Vsako leto bomo uvedli nov slogan, s katerim bomo nagovarjali širšo javnost in s katerim bomo predstavljali naše vrednote.

Tisti, ki nas že poznate da pri našem delu zasledujemo načela trajnosti, družbene odgovornosti in promoviramo vrednote raznolikosti.

Skupaj z vami želimo rasti in razvijati kulturo sodelovanja, povezovanja, obveščanja in razvoja.
V ta namen bo naš letošnji slogan – UČITE SE OD NAJBOLJŠIH.

Naj to torej leto 2022 najboljse mozno leto.