Dostopen je slovenski prevod Priročnika o evropskem protidiskriminacijskem pravu

Priročnik, ki sta ga v angleškem jeziku izdala Evropsko sodišče za človekove pravice in Agencija Evropske unije za temeljne pravice je odslej na voljo tudi v slovenskem jeziku. Za prevod so poskrbeli pri slovenskem institutu – ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI.


Zagovornik načela enakosti je samostojen državni organ, ustanovljen za spodbujanje enakopravne obravnave in zagotavljanje varstva pred diskriminacijo.


Zagovornik načela enakosti nudi informacije, svetovanje in zagovorništvo. Sprejema prijave diskriminacije in v uradnem postopku ugotavlja diskriminacijo. Raziskuje in spremlja stanje diskriminacije v Sloveniji, daje priporočila pristojnim in o varstvu pred diskriminacijo osvešča javnost.


Priročnik v elektronski različici je brezplačno dostopen na tej povezavi: https://www.zagovornik.si/wp-content/uploads/2022/01/Prirocnik-o-evropskem-protidiskriminacijskem-pravu.pdf


Zavod Zdrava celota je podpisnik Listine raznolikosti Slovenija!