VABILO k javnemu posvetovanju o Direktivi 2011/93/EU o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji

Z 20. aprilom 2022 je Evropska komisija začela z javnim posvetovanjem o Direktivi 2011/93/EU o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji.

 

Javno posvetovanje bo podlaga za oceno in revizijo direktive EU o boju proti spolni zlorabi otrok, kjer bodo po potrebi predlagani novi prednostni ukrepi za zagotovitev, da bo ta pravni akt še naprej dosegal zastavljene cilje.

 

Dejanja spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok ter otroška pornografija so hude kršitve temeljnih človekovih pravic, zlasti pravic otrok do zaščite in dobrobiti, kot je določeno v Konvenciji Združenih narodov o otrokovih pravicah iz leta 1989 in Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

 

Otroška pornografija, ki vsebuje podobe spolne zlorabe otrok ter druge posebno hude oblike dejanj spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok, je vse pogostejša in se širi z uporabo novih tehnologij in spleta.

 

Hudi kaznivi dejanji, kot sta spolno izkoriščanje otrok in otroška pornografija, zahtevata celovit pristop, vključno s pregonom storilcev kaznivih dejanj, zaščito otrok žrtev in preprečevanjem teh pojavov.

 

Do Direktive 2011/93/EU lahko dostopate preko te povezave: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0093

 

Javnega posvetovanja pa se lahko udeležite z izpolnitvijo vprašalnika/ankete, ki je dostopna na tej povezavi do 13. julija 2022: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13073-Boj-proti-spolni-zlorabi-otrok-pregled-predpisov-EU/public-consultation_sl

 

Zavod Zdrava celota obvešča, da od leta 2007 deluje t. i . prijavna točka Spletno oko, ki deluje v okviru Centra za varnejši internet, ki ga koordinira Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede, v sodelovanju s partnerji ARNES, Zvezo prijateljev mladine Slovenije in Zavodom MISSS. Le ta omogoča slovenskim uporabnikom interneta anonimno prijavo posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu.

 

Anonimno prijavo je mogoče oddati preko te povezave: https://www.spletno-oko.si/