Zavod Zdrava celota ob Mednarodnem dnevu boja proti zlorabi drog in nedovoljeni trgovini

Generalna skupščina ZN je z resolucijo A/RES/42/112 že leta 1987 razglasila 26. junij za Mednarodni dan boja proti zlorabi drog in nedovoljeni trgovini / International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking.

 

Združeni narodi pozivajo vlade, mednarodne organizacije, civilno družbo in vse zainteresirane strani, naj sprejmejo nujne ukrepe za zaščito ljudi, vključno s krepitvijo preprečevanja in zdravljenja uživanja drog ter k odpravi ponudbe prepovedanih drog.

 

NIJZ je v publikaciji z naslovom STANJE NA PODROČJU PREPOVEDANIH DROG V SLOVENIJI 2021 povzel statistiko in ugotovitve. Do tega dokumenta lahko dostopate preko te povezave: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/stanje_na_podrocju_prepovedanih_drog_2021.pdf